Grim Dawn – Kapliczki

W grrze można znaleźć 59 kapliczek, które po aktywowaniu dają 1 punkt do wykorzystania w systemie devotion. Jednak maksymalnie można uzyskać 50 punktów.

Istnieją dwa typy kapliczek:

  • zrujnowana kapliczka – do jej aktywacji trzeba poświęcić jeden lub kilka przedmiotów (w jednym przypadku trzeba wykonać pewne zadanie)
  • spaczona kapliczka – trzeba uporać się z kolejnymi falami przeciwników

Każdy z poziomów trudności ma określoną liczbę kapliczek do znalezienia i tak:

  • poziom prosty – 28 kapliczek,
  • poziom elitarny – 17 kapliczek,
  • poziom ultimate 14 kapliczek

Poniżej lista kapliczek

Pod nazwą lokacji kryją się mapki obszaru w którym znajduje się kapliczka.

Droga do trudniejszych kapliczek została opisana pod każdą tabelą.

| Prosty | Elitarny | Ultimate |

Poziom prosty

Lokalizacja
Typ Kapliczki
Wymagania
Akt 1
Jaskinia Grobów
(Wzgórze Grobów)
Zrujnowana
Kryształ Aetheru
Diabelska Niecka1
(Diabelska Przełęcz)
Zrujnowana
Kryształ Aetheru
Jaskinia
(Wightmire)
Spaczona
Zabij falę Slith'ów
Zatopione przejście
(Mglisty brzeg)
Spaczona
Zabij falę Aethralnych
Jaskinia Grobów
(Przedmieścia Burrwitch)
Zrujnowana
Kryształ Aetheru x 2
Wille Burrwitch
Spaczona
Zabij falę Aethralnych
Podziemny Trakt 2
(Wille Burwitch)
Zrujnowana
Kryształ Aetheru
Urwisko Craiga
(Wschodnia Marchia)
Zrujnowana
Chipped Claw
Akt 2
Zatoka
(Arkoviańskie Wzgórza)
Spaczona
Zabij falę Nieumarłych
Skaliste Wybrzeże
Zrujnowana
Frozen Heart
Stara Arkovia
Spaczona
Zabij falę szkieletów
Kryjówka Cronleya
(Cztery Wzgórza)
Zrujnowana
Scavenged Plating
Arkoviańskie Podmiasto - poz. 3
(Stara Arkovia)
Zrujnowana
Chilled Steel
Stopnie Udręki - poz. 3 Nędza
(Złamane Wzgórza)
Spaczona
Zabij falę szkieletów
Wyżyny
Zrujnowana
Polished Emerald
Akt 3
Górskie Podziemia
(Kanion Umarłych)
Spaczona
Zabij falę pająków
Zapomniane Przejście
(Zaciemnione dorzecze)
Zrujnowana
Serrated Spike
Fort Satrapy
Zrujnowana
Searing Ember
Scavenged Plating
Splugawione Pola
Zrujnowana
Mutagenic Ichor
Kryjówka Zagubionego 3
(Gnijące Uprawy)
Spaczona
Zabij falę istot szczeliny
Krwawy Las
Zrujnowana
Consecrated Wrappings
Chthonic Seal of Binding
Wioska Darkvale
Spaczona
Zabij falę Chtoników
Akt 4
Dolina Asterkarn
Zrujnowana
Cracked Lodestone
Dolina Asterkarn
Zrujnowana
Należy wykonać zadanie
Rhowani Legacy
Zapomniany Grobowiec Przeklętych4
(Fort Ikon)
Zrujnowana
Ancient Heart
Bramy Necropolis
Spaczona
Zabij falę Chtoników
Czarny Grobowiec
(Bramy Necropolis)
Zrujnowana
Roiling Blood
Bastion Chaosu
(Wnętrze Necropolis)
Spaczona
Zabij falę Chtoników

1 Diabelska Przełęcz > Tunel Skazańca > Diabelska Niecka

2 Wille Burwitch > Piwnica Nadzorcy > Podziemny Trakt

3 Gnijące uprawy > Królewski Ul > Ciemna Otchłań > Kryjówka Zagubionego

4 Fort Ikon > Grobowiec Archona poz. 1 > Grobowiec Archona poz. 2 > Zapomniany Grobowiec Przeklętych

Poziom elitarny

Lokalizacja
Typ Kapliczki
Wymagania
Akt 1
Jaskinia Grobów
(Wzgórze Grobów)
Zrujnowana
Kryształ Aetheru x 3
Jaskinia
(Wightmire)
Spaczona
Zabij falę Slith'ów
Wille Burrwitch
Spaczona
Zabij falę Aethralnych
Podziemny Trakt 1
(Wille Burwitch)
Zrujnowana
Aether Shard
Purified Salt
Urwisko Craiga
(Wschodnia Marchia)
Zrujnowana
Tainted Brain Matter
Vitriolic Gallstone
Akt 2
Zatoka
(Arkoviańskie Wzgórza)
Spaczona
Zabij falę Nieumarłych
Skaliste Wybrzeże
Zrujnowana
Vengeful Wraith
Kryjówka Cronleya
(Cztery Wzgórza)
Zrujnowana
Silk Swatch
Arkoviańskie Podmiasto - poz. 3
(Stara Arkovia)
Zrujnowana
Coldstone
Serrated Spike
Stopnie Udręki - poz. 3 Nędza
(Złamane Wzgórza)
Spaczona
Zabij falę szkieletów
Akt 3
Fort Satrapy
Zrujnowana
Searing Ember
Resilient Plating
Kryjówka Zagubionego 2
(Gnijące Uprawy)
Spaczona
Zabij falę istot szczeliny
Wioska Darkvale
Spaczona
Zabij falę Chtoników
Akt 4
Dolina Asterkarn
Zrujnowana
Należy wykonać zadanie
Rhowani Legacy
Zapomniany Grobowiec Przeklętych3
(Fort Ikon)
Zrujnowana
Ancient Heart
Blood of Ch'thon
Czarny Grobowiec
(Bramy Necropolis)
Zrujnowana
Blood of Ch'thon
Frozen Heart
Bastion Chaosu
(Wnętrze Necropolis)
Spaczona
Zabij falę Chtoników

1 Wille Burwitch > Piwnica Nadzorcy > Podziemny Trakt

2 Gnijące uprawy > Królewski Ul > Ciemna Otchłań > Kryjówka Zagubionego

3 Fort Ikon > Grobowiec Archona poz. 1 > Grobowiec Archona poz. 2 > Zapomniany Grobowiec Przeklętych

Poziom ultimate

Lokalizacja
Typ Kapliczki
Wymagania
Akt 1
Podziemny Trakt 1
(Wille Burwitch)
Zrujnowana
Aether Shard
Calamity (relic)
Urwisko Craiga
(Wschodnia Marchia)
Zrujnowana
Tainted Brain Matter
Mistborn Talisman (relic)
Akt 2
Kryjówka Cronleya
(Cztery Wzgórza)
Zrujnowana
Gunslinger's Talisman (relic)
Arkoviańskie Podmiasto - poz. 3
(Stara Arkovia)
Zrujnowana
Coldstone
Hollowed Fang
Stopnie Udręki - poz. 3 Nędza
(Złamane Wzgórza)
Spaczona
Zabij falę szkieletów
Akt 3
Fort Satrapy
Zrujnowana
Rampage (relic)
Kryjówka Zagubionego 2
(Gnijące Uprawy)
Spaczona
Zabij falę istot szczeliny
Wioska Darkvale
Spaczona
Zabij falę Chtoników
Akt 4
Dolina Asterkarn
Zrujnowana
Należy wykonać zadanie
Rhowani Legacy
Zapomniany Grobowiec Przeklętych3
(Fort Ikon)
Zrujnowana
Ancient Heart
Blood of Ch'thon
Tainted Brain Matter
Czarny Grobowiec
(Bramy Necropolis)
Zrujnowana
Blood of Ch'thon
Rotten Heart
Bastion Chaosu
(Wnętrze Necropolis)
Spaczona
Zabij falę Chtoników
Sanktuarium Nieśmiertelnych
Zrujnowana
Skeleton Key

1 Wille Burwitch > Piwnica Nadzorcy > Podziemny Trakt

2 Gnijące uprawy > Królewski Ul > Ciemna Otchłań > Kryjówka Zagubionego

3 Fort Ikon > Grobowiec Archona poz. 1 > Grobowiec Archona poz. 2 > Zapomniany Grobowiec Przeklętych